Happy 4th Birthday Layz Motor Jl. Panjang-! | December 12, 2016

by | Jan 11, 2017 | Vlog, Youtube

Selamat Ulang Tahun yang ke-4 Layz Motor Jl. Panjang (Toko Jl. Panjang 12-12-12)

Layz Motor originated from 2008, moved to Jl. Panjang in 2012.